Kostel nejsvětější trojice

První písemná zmínka o obci z roku 1354 je spojena s farním kostelem Nejsvětější Trojice, ale ves je mnohem starší a patří k významné archeologické lokalitě pocházející z římských dob.

Dnešní barokní kostel z 18. století se nalézá na místě staršího románského kostela z 10. století, který byl rovněž přestavěn do gotického slohu ve 14. století.

Tento farní kostel se poprvé uvádí 13. října 1354, kdy sem byl po smrti plebána Petra panem Bočkem z Kunštátu dosazen kněz Radislav. Šlo o opevněný kostel stojící uprostřed starodávné ohrady, který byl obehnán hlubokým okrouhlým valem a příkopem. Roku 1900 byla zeď z jižní strany zbořena.

Nejstarší částí stavby je sakristie. Pozůstatky románského kostela vystavěného ve stylu Otonské románské renesance. Kostelní věž byla upravována postupně, dostavěna roku 1826 včetně báně s makovicí a křížem a vybudovány také schody ke kostelu z návsi.

Ve věži se v současné době nachází jeden zvon. Je opatřen latinským nápisem L.P. 1499. Tento zvon jest ke cti Boží Nejsvětější Trojice od Matouše mistra řečeného Ptáček. Další zvony byly zrekvírovány během druhé světové války.

Na zevní severní zdi kostela je zazděn znak s písmenem W, snad Vladislava II., dále podoba rádla a poprsí, na straně jižní zajímavá lidská hlava.

Josef Klecanský

Litinový pomník jižně od kostela nechal roku 1832 postavit svému otci Františkovi Josef Klecanský, pozdější hejtman litoměřického kraje (1837–48).