Povinné informace

POVINNÉ INFORMACE

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1.  Název

Obec Dobřichov

2.   Důvod a způsob založení

Obec Dobřichov vznikla podle zákona č, 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva.

Obec vykonává svoje funkce a podle zákona č. 180/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. “Obec” (psáno s velkým počátečním písmenem) je v tomto slova smyslu právnickou osobou. To znamená, že vše, co se týká majetku obce (smlouvy, faktury, vlastnictví nemovitostí,…) se vztahuje k Obci.

Obecní úřad není právnickou osobou, jedná se o úřad obce a tvoří jej starosta, místostarosta a zaměstnanci obce, zařazení do OÚ.

Obecní úřad provádí výkon státní správy (správní rozhodnutí a správní úkony) a samosprávy.

3.   Organizační struktura

Samospráva

Zastupitelstvo – 9 členů

Státní správa

Milan Jícha – starosta

Pavlína Bohatá – místostarostka

4.    Kontaktní spojení

Obecní úřad Dobřichov
Dobřichov 206
289 11 Pečky

Telefon: 321 785 308

Email: obec@dobrichov.cz

Internetové stránky: www.dobrichov.cz

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Mgr. David Záhora, e-mail: poverenec@gepardservices.cz

,, Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností (subjektem údajů)”.

4.1.  Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Dobřichov
Dobřichov 206
289 11 Pečky

4.2.  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Dobřichov
Dobřichov 206
289 11 Pečky

4.3.  Úřední hodiny

Pondělí 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Středa 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

4.4.  Adresa internetové stránky

www.dobrichov.cz

5. Případné platby lze poukázat –  Bankovní spojení

KB: 10027151/0100

ČNB: 94-5711151/0710

6.  IČ

00235342

7.  DIČ

Obec není plátcem DPH

8.  Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentůZobrazit / skrýt filtry


Název Značka Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Soubory
Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy opatření obecné povahy 19.06.2024 05.07.2024 1
Informace o zastupitelstvu Zastupitelstvo 2024 Zastupitelstvo Obec Dobřichov 17.06.2024 25.06.2024 1
Závěrečný účet obce Dobřichov, MŠ Sluníčko - návrh Závěrečný účet závěrečný účet Obec Dobřichov 19.05.2024 25.06.2024 8
Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy opatření obecné povahy Městský úřad Kolín 10.05.2024 03.09.2024 1
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub Krajská Hygienická Stanice Krajská Hygienická stanice 11.03.2024 25.06.2024 1
Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtové opatření Obec Dobřichov 24.01.2024 24.01.2025 1
Vyrocni zprava o poskytovani informaci za rok 2023 výroční zpráva výroční zpráva Obec Dobřichov 22.01.2024 22.01.2034 1
Změny cen pro vodné od 1. ledna 2024 Energie AG Kolín 02.01.2024 31.12.2024 1
Cena stočného pro rok 2024 13.12.2023 31.12.2024 1
Rozpočet obce na rok 2024 schválený Rozpočet Rozpočet Obec Dobřichov 05.12.2023 31.12.2024 1
Rozpočet pro rok 2024 - schválený MŠ Dobřichov Rozpočet Rozpočet MŠ Sluníčko Dobřichov 05.12.2023 31.12.2024 1
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Dobřichov Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Sluníčko Dobřichov 05.12.2023 31.12.2026 1
Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtové opatření Obec Dobřichov 05.12.2023 05.12.2024 1
Nařízení města Kolína Městský úřad Kolín 15.11.2023 30.06.2024 1
Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtové opatření Obec Dobřichov 04.10.2023 04.10.2024 1
Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtové opatření Obec Dobřichov 09.08.2023 09.08.2033 1
žádost o poskytnutí informací z. č. 106/1999 Sb., odpověď poskytnutí informací z.č. 106/1999 Sb. Povinné informace zák. č. 106/1999 Sb. Povinné informace Obec Dobřichov 24.07.2023 24.07.2033 2
Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtové opatření Obec Dobřichov 28.06.2023 28.06.2033 1
Závěrečný účet obce za rok 2022 schválený Závěrečný účet závěrečný účet Obec Dobřichov 28.06.2023 28.06.2024 10
Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtové opatření Obec Dobřichov 24.05.2023 24.05.2033 1
Oznámení o vyhlášení právního předpisu oznámení Obec Dobřichov 20.02.2023 20.02.2033 2
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 výroční zpráva výroční zpráva Obec Dobřichov 25.01.2023 25.01.2033 1
Žádost o poskytnutí informací zákon č. 106/1999 Sb. + odpověď na žádost Povinné informace zák. č. 106/1999 Sb. Povinné informace Obec Dobřichov 20.04.2022 20.04.2032 2
Střednědobý výhled obce Dobřichov 2023 - 2024 schválený Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu Obec Dobřichov 31.12.2021 31.12.2024 2
Rozpočtové opatření č. 8/2021 rozpočtové opatření Rozpočet Obec Dobřichov 01.12.2021 01.12.2033 1
Žádost o poskytnutí informací č.106/1999 Sb., odpovědˇna žádost Povinné informace zák. č. 106/199 Sb. pro rok 2021 Povinné informace Obec Dobřichov 11.03.2021 11.03.2031 2
Obecně závazná vyhláška obce Dobřichov Vyhlášky 2020 veřejná vyhláška Obec Dobřichov 11.11.2020 13.12.2030 1
žádost o poskytování informací č.j.8811/2019, vyřízení žádosti č.j.8811/2019 Povinné informace zák. 106/1999 Sb. rok 2019 Povinné informace Obec Dobřichov 19.08.2019 19.08.2035 2
Žádost o informace č.j. 137/2018, vyřízení žádosti č.j. 137/2018, žádost o informace - odvolání, vyřízení žádosti Povinné informace zák 106/1999 Sb. rok 2018 Povinné informace Obec Dobřichov 28.03.2019 31.03.2035 5
Žádost o poskytování informací č. j. 569/2017, vyřízení žádosti č. j. 569/2/2017 Povinné informace zák. 106/1999 Sb. rok 2017 Povinné informace Obec Dobřichov 28.03.2019 31.03.2035 2
Žádost o poskytnutí informace č. j. 214/2018, vyřízení žádosti č. j. 214/2018 Povinné informace zák 106/1999 Sb. rok 2018 Povinné informace Obec Dobřichov 28.03.2019 28.03.2035 2
Žádost o poskytnutí informací č.j. 440/2017,vyřízení žádosti č. j. 440/2017 Povinné informace zák. 106/1999 Sb. rok 2017 Povinné informace Obec Dobřichov 28.03.2019 31.03.2035 2
Žádost o poskytnutí informací č. j. 486/2017, vyřízení žádosti č. j. 486/2017 Povinné informace zák. 106/1999 Sb. rok 2017 Povinné informace Obec Dobřichov 28.03.2019 31.03.2035 2
Žádost o poskytnutí informací č. j. 568/2017, vyřízení žádosti č. j. 568/2017 Povinné informace zák. 106/1999 Sb. rok 2017 Povinné informace Obec Dobřichov 28.03.2019 31.03.2035 2
Žádost o informaci č.j. 748/2017, vyřízení informace č. j. 748/2017 Povinné informace zák. 106/1999 Sb. rok 2017 Povinné informace Obec Dobřichov 28.03.2019 31.03.2035 2

8.2. Rozpočet:

rozpocet schvaleny na rok 2023

rozpocet obce Dobrichov na rok 2022 schvaleny

obce na rok 2021 schvaleny

rozpocet obce dobrichov schvaleny 2020

rozpocet obce dobrichov na rok 2019 schvaleny

                               Rozpocet 2018 schvaleny

9.  Žádosti o informace:

          Zadost o informace

10.  Příjem žádostí a dalších podání

         Prijem zadosti

11.  Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění (Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).
  • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění (Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
   
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Dobřichov vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deskaSbírka právních předpisů

Opravné prostředky

       Opravne prostredky

12.   Úhrady za poskytování informací

12.1.  Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informaci, např. za přímou mzdu pracovníka, pořiování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

12.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší osměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy.Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žáná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

– Předepsané formuláře obec nepoužívá

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

         VZOR licencni smlouva  dle § 14 a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

13.2. výhradní licence

    V současné době nejsou obcí Dobřichov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

informace pro občany české republiky:

LETAK-Informace_pro_obcany-vyzvy

LETAK-Informace_pro_obcany-zprostredkovani_kontaktu

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

     vyrocni zprava o poskytovani informaci za rok 2017

    vyrocni zprava 2018

vyrocni zprava o poskytovani informaci za rok 2021

vyrocni zprava o poskytovani informaci rok 2022

vyrocni zprava za rok 2023

 

–  Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

informace pro občany české republiky:

LETAK-Informace_pro_obcany-vyzvy

LETAK-Informace_pro_obcany-zprostredkovani_kontaktu

Formuláře

-obec nepoužívá žádné formuláře

-Opravné prostředky

       Opravne prostredky