Povinné informace

1.  Název

Obec Dobřichov

2.   Důvod a způsob založení

Obec Dobřichov vznikla podle zákona č, 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva.

Obec vykonává svoje funkce a podle zákona č. 180/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. “Obec” (psáno s velkým počátečním písmenem) je v tomto slova smyslu právnickou osobou. To znamená, že vše, co se týká majetku obce (smlouvy, faktury, vlastnictví nemovitostí,…) se vztahuje k Obci.

Obecní úřad není právnickou osobou, jedná se o úřad obce a tvoří jej starosta, místostarosta a zaměstnanci obce, zařazení do OÚ.

Obecní úřad provádí výkon státní správy (správní rozhodnutí a správní úkony) a samosprávy.

3.   Organizační struktura

Samospráva

Zastupitelstvo – 9 členů

Státní správa

Milan Jícha – starosta

Pavlína Bohatá – místostarostka

4.    Kontaktní spojení

Obecní úřad Dobřichov
Dobřichov 206
289 11 Pečky

Telefon: 321 785 308

Email: obec@dobrichov.cz

Internetové stránky: www.dobrichov.cz

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Mgr. David Záhora, e-mail: poverenec@gepardservices.cz

,, Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností (subjektem údajů)”.

4.1.  Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Dobřichov
Dobřichov 206
289 11 Pečky

4.2.  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Dobřichov
Dobřichov 206
289 11 Pečky

4.3.  Úřední hodiny

Pondělí 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Středa 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

4.4.  Adresa internetové stránky

www.dobrichov.cz

5.  Bankovní spojení

KB: 10027151/0100

ČNB: 94-5711151/0710

6.  IČ

00235342

7.  DIČ

Obec není plátcem DPH

8.  Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentůZobrazit / skrýt filtry


Název Značka Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Soubory
Vypočet cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2023 Energie AG Kolín Vodné Energie AG Kolín 05.12.2022 05.12.2023 1
Informace o počtu a sídle volebnich okrsků Volby volby Obec Dobřichov 29.11.2022 24.01.2023 1
ROZPOČET OBCE DOBŘICHOV NA ROK 2023 NÁVRH Rozpočet Rozpočet Obec Dobřichov 28.11.2022 13.12.2022 1
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů oznámení oznámení ČEZ Distribuce 13.10.2022 13.10.2023 1
Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtové opatření Rozpočet Obec Dobřichov 07.09.2022 07.09.2023 1
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) UZSVM UZSVM UZSVM 30.08.2022 30.08.2023 1
Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtové opatření Rozpočet Obec Dobřichov 08.06.2022 08.06.2023 1
Závěrečný účet obce Dobřichov schválený Závěrečný účet závěrečný účet Obec Dobřichov 08.06.2022 08.06.2023 9
Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtové opatření Rozpočet Obec Dobřichov 12.05.2022 12.05.2023 1
Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtové opatření Rozpočet Obec Dobřichov 16.03.2022 16.03.2023 1
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) UZSVM UZSVM UZSVM 22.02.2022 22.02.2023 1
Záznam o změně rozpočtové skladby od 01. 01. 2022 Záznam o změně rozpočtové skladby Obec Dobřichov 10.01.2022 10.01.2023 1
Rozpočtové opatření č. 9 2021 rozpočtové opatření Rozpočet Obec Dobřichov 31.12.2021 31.12.2022 1
Rozpočet obce Dobřichov na rok 2022 - schválený Rozpočet Rozpočet Obec Dobřichov 31.12.2021 31.12.2022 2
Střednědobý výhled obce Dobřichov 2023 - 2024 schválený Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu Obec Dobřichov 31.12.2021 31.12.2024 2
Změna ceny pro vodné od 1. ledna 2022 Energie AG Vodné Vodos 30.12.2021 30.12.2022 1
Rozpočtové opatření č. 8/2021 rozpočtové opatření Rozpočet Obec Dobřichov 01.12.2021 01.12.2033 1
Žádost o poskytnutí informací č.106/1999 Sb., odpovědˇna žádost Povinné informace zák. č. 106/199 Sb. pro rok 2021 Povinné informace Obec Dobřichov 11.03.2021 11.03.2031 2
Střednědobý výhled obce Dobřichov 2022 - 2023 schválený Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu Obec Dobřichov 30.12.2020 30.12.2023 1
Obecně závazná vyhláška obce Dobřichov Vyhlášky 2020 veřejná vyhláška Obec Dobřichov 11.11.2020 13.12.2030 1
Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Územní plán Městský úřad Kolín 29.09.2020 19.09.2030 1
Opatření obecné povahy Vyhlášky 2020 Mze/veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství 27.07.2020 31.12.2022 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva Obec Dobřichov 12.06.2020 12.06.2023 1
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2022 obce Dobřichov - schválený Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu Obec Dobřichov 12.12.2019 31.12.2022 1
žádost o poskytování informací č.j.8811/2019, vyřízení žádosti č.j.8811/2019 Povinné informace zák. 106/1999 Sb. rok 2019 Povinné informace Obec Dobřichov 19.08.2019 19.08.2035 2
Žádost o informace č.j. 137/2018, vyřízení žádosti č.j. 137/2018, žádost o informace - odvolání, vyřízení žádosti Povinné informace zák 106/1999 Sb. rok 2018 Povinné informace Obec Dobřichov 28.03.2019 31.03.2035 5
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Vyhlášky/2019 veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství 08.04.2019 31.12.2022 1
Žádost o poskytování informací č. j. 569/2017, vyřízení žádosti č. j. 569/2/2017 Povinné informace zák. 106/1999 Sb. rok 2017 Povinné informace Obec Dobřichov 28.03.2019 31.03.2035 2
Žádost o poskytnutí informace č. j. 214/2018, vyřízení žádosti č. j. 214/2018 Povinné informace zák 106/1999 Sb. rok 2018 Povinné informace Obec Dobřichov 28.03.2019 28.03.2035 2
Žádost o poskytnutí informací č.j. 440/2017,vyřízení žádosti č. j. 440/2017 Povinné informace zák. 106/1999 Sb. rok 2017 Povinné informace Obec Dobřichov 28.03.2019 31.03.2035 2
Žádost o poskytnutí informací č. j. 486/2017, vyřízení žádosti č. j. 486/2017 Povinné informace zák. 106/1999 Sb. rok 2017 Povinné informace Obec Dobřichov 28.03.2019 31.03.2035 2
Žádost o poskytnutí informací č. j. 568/2017, vyřízení žádosti č. j. 568/2017 Povinné informace zák. 106/1999 Sb. rok 2017 Povinné informace Obec Dobřichov 28.03.2019 31.03.2035 2
Žádost o informaci č.j. 748/2017, vyřízení informace č. j. 748/2017 Povinné informace zák. 106/1999 Sb. rok 2017 Povinné informace Obec Dobřichov 28.03.2019 31.03.2035 2

8.2. Rozpočet:

rozpocet obce Dobrichov na rok 2022 schvaleny

obce na rok 2021 schvaleny

rozpocet obce dobrichov schvaleny 2020

rozpocet obce dobrichov na rok 2019 schvaleny

                               Rozpocet 2018 schvaleny

9.  Žádosti o informace:

          Zadost o informace

10.  Příjem žádostí a dalších podání

         Prijem zadosti

11.  Opravné prostředky

       Opravne prostredky

12.  Formuláře

– Předepsané formuláře obec nepoužívá

13.  Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

informace pro občany české republiky:

LETAK-Informace_pro_obcany-vyzvy

LETAK-Informace_pro_obcany-zprostredkovani_kontaktu

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

        Nejdulezitejsi pouzivane predpisy

14.2. Vydané právní předpisy

Obec Dobřichov vydává m. j. obecně závazní vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy ( interní instrukce, směrnice, pokyny) veřejné vyhlášky a jiná opatření.

obecne zavazna vyhlaska c 1 2018

obecne zavazna vyhlaska  c.1/2020

OZV o mistnim poplatku

OZV o stanoveni systemu odpadoveho hospodarstvi

Cenikpro podnikatele

 15.  Úhrady za poskytování informací

15.1.  Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informaci, např. za přímou mzdu pracovníka, pořiování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší osměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy.Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žáná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

         VZOR licencni smlouva  dle § 14 a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2. výhradní licence

    V současné době nejsou obcí Dobřichov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

     vyrocni zprava o poskytovani informaci za rok 2017

    vyrocni zprava 2018

vyrocni zprava o poskytovani informaci za rok 2021