Povinné informace

1.  Název

Obec Dobřichov

2.   Důvod a způsob založení

Obec Dobřichov vznikla podle zákona č, 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva.

Obec vykonává svoje funkce a podle zákona č. 180/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. “Obec” (psáno s velkým počátečním písmenem) je v tomto slova smyslu právnickou osobou. To znamená, že vše, co se týká majetku obce (smlouvy, faktury, vlastnictví nemovitostí,…) se vztahuje k Obci.

Obecní úřad není právnickou osobou, jedná se o úřad obce a tvoří jej starosta, místostarosta a zaměstnanci obce, zařazení do OÚ.

Obecní úřad provádí výkon státní správy (správní rozhodnutí a správní úkony) a samosprávy.

3.   Organizační struktura

Samospráva

Zastupitelstvo – 9 členů

Státní správa

Milan Jícha – starosta

Martin Vízek – místostarosta

4.    Kontaktní spojení

Obecní úřad Dobřichov
Dobřichov 206
289 11 Pečky

Telefon: 321 785 308

Email: obec@dobrichov.cz

Internetové stránky: www.dobrichov.cz

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Mgr. David Záhora, e-mail: poverenec@gepardservices.cz

,, Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností (subjektem údajů)”.

4.1.  Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Dobřichov
Dobřichov 206
289 11 Pečky

4.2.  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Dobřichov
Dobřichov 206
289 11 Pečky

4.3.  Úřední hodiny

Pondělí 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Středa 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

4.4.  Adresa internetové stránky

www.dobrichov.cz

5.  Bankovní spojení

KB: 10027151/0100

ČNB: 94-5711151/0710

6.  IČ

00235342

7.  DIČ

Obec není plátcem DPH

8.  Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentůZobrazit / skrýt filtry


Název Značka Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Soubory
Závěrečný účet obce Dobřichov za rok 2018 Závěrečný účet závěrečný účet Obec Dobřichov 03.05.2019 31.05.2020 9
Žádost o informace č.j. 137/2018, vyřízení žádosti č.j. 137/2018, žádost o informace - odvolání, vyřízení žádosti Povinné informace zák 106/1999 Sb. rok 2018 Povinné informace Obec Dobřichov 28.03.2019 31.03.2035 4
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Vyhlášky/2019 veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství 08.04.2019 31.12.2022 1
Žádost o poskytování informací č. j. 569/2017, vyřízení žádosti č. j. 569/2/2017 Povinné informace zák. 106/1999 Sb. rok 2017 Povinné informace Obec Dobřichov 28.03.2019 31.03.2035 2
Žádost o poskytnutí informace č. j. 214/2018, vyřízení žádosti č. j. 214/2018 Povinné informace zák 106/1999 Sb. rok 2018 Povinné informace Obec Dobřichov 28.03.2019 28.03.2035 2
Žádost o poskytnutí informací č.j. 440/2017,vyřízení žádosti č. j. 440/2017 Povinné informace zák. 106/1999 Sb. rok 2017 Povinné informace Obec Dobřichov 28.03.2019 31.03.2035 2
Žádost o poskytnutí informací č. j. 486/2017, vyřízení žádosti č. j. 486/2017 Povinné informace zák. 106/1999 Sb. rok 2017 Povinné informace Obec Dobřichov 28.03.2019 31.03.2035 2
Žádost o poskytnutí informací č. j. 568/2017, vyřízení žádosti č. j. 568/2017 Povinné informace zák. 106/1999 Sb. rok 2017 Povinné informace Obec Dobřichov 28.03.2019 31.03.2035 2
Žádost o informaci č.j. 748/2017, vyřízení informace č. j. 748/2017 Povinné informace zák. 106/1999 Sb. rok 2017 Povinné informace Obec Dobřichov 28.03.2019 31.03.2035 2
Závěrečný účet obce Dobřichov za rok 2017 - příloha Závěrečný účet závěrečný účet Obec Dobřichov 16.05.2018 30.06.2019 1
Závěrečný účet za rok 2017 - rozvaha Závěrečný účet závěrečný účet Obec Dobřichov 16.05.2018 30.06.2019 1
Závěrečný účet za rok 2017 -výkaz -zisku a -ztráty Závěrečný účet závěrečný účet Obec Dobřichov 16.05.2018 30.06.2019 1
Závěrečný účet obce Dobřichov za rok 2017 Závěrečný účet závěrečný účet Obec Dobřichov 16.05.2018 30.06.2019 1
Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtové opatření Rozpočet Obec Dobřichov 27.06.2018 27.06.2019 1
Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtové opatření Rozpočet Obec Dobřichov 19.09.2018 19.09.2019 1
Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtové opatření Rozpočet Obec Dobřichov 05.10.2018 05.10.2019 1
Návrh střednědobého výhledu-rozpočtu DSO 2020-2021 DSO/2019 DSO DSO 28.11.2018 31.12.2021 1
Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtové opatření Rozpočet Obec Dobřichov 29.11.2018 29.11.2019 1
Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtové opatření Rozpočet Obec Dobřichov 29.12.2018 31.12.2019 1
Revize katastru nemovitostí Katastr/2019 katastr nemovitostí/revize Katastr nemovitostí Kolín 11.03.2019 30.06.2022 1
Rozpočtové opatření č. 2/19 rozpočtové opatření Rozpočet Obec Dobřichov 15.03.2019 31.03.2020 1
Rozpočtové opatření č.1 2019 rozpočtové opatření Rozpočet Obec Dobřichov 08.02.2019 08.02.2021 1
střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu Obec Dobřichov 22.12.2017 31.12.2020 1

8.2. Rozpočet:rozpocet obce dobrichov na rok 2019 schvaleny

                               Rozpocet 2018 schvaleny

9.  Žádosti o informace:

          Zadost o informace

10.  Příjem žádostí a dalších podání

         Prijem zadosti

11.  Opravné prostředky

       Opravne prostredky

12.  Formuláře

– Předepsané formuláře obec nepoužívá

13.  Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

informace pro občany české republiky:

LETAK-Informace_pro_obcany-vyzvy

LETAK-Informace_pro_obcany-zprostredkovani_kontaktu

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

        Nejdulezitejsi pouzivane predpisy

14.2. Vydané právní předpisy

Obec Dobřichov vydává m. j. obecně závazní vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy ( interní instrukce, směrnice, pokyny) veřejné vyhlášky a jiná opatření.

obecne zavazna vyhlaska c 1 2018

 15.  Úhrady za poskytování informací

15.1.  Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informaci, např. za přímou mzdu pracovníka, pořiování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší osměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy.Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žáná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

         VZOR licencni smlouva  dle § 14 a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2. výhradní licence

    V současné době nejsou obcí Dobřichov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

     vyrocni zprava o poskytovani informaci za rok 2017

    vyrocni zprava 2018