Složení zastupitelstva

Starosta Milan Jícha
  2.  Místostarosta  Pavlína Bohatá
  Místostarosta  Martin Vízek
Předsedkyně kontrolního výboru Ilona Ferešová
Předseda finančního výboru Petr Drábek
Předsedkyně komise výboru pro občanské
záležitosti
Alena Machková
Předseda komise životního prostředí  Jiří Březina
Předseda komise veřejného pořádku Bedřich Bezděčný
Předseda komise pro práci s mládeží Ladislav Vrbský