Složení zastupitelstva

Starosta Milan Jícha
 Místostarosta  Pavlína Bohatá
 Předseda kontrolního výboru Bedřich Bezděčný
Předseda finančního výboru Martin Vízek
Komise životního prostředí Petr Drábek
Předsedkyně komise výboru pro občanské
záležitosti
Alena Peterová
Předseda komise životního prostředí  Jiří Březina
Předseda komise kulturního výboru Martina Levíčková
Předseda komise pro práci s mládeží Ladislav Vrbský