Složení zastupitelstva

Starosta Milan Jícha
Místostarosta Martin Vízek
Předsedkyně kontrolního výboru Ilona Ferešová
Předseda finančního výboru Petr Drábek
Předseda komise životního prostředí Jiří Březina
Předsedkyně komise sboru pro občanské
záležitosti
Alena Machková
Předseda komise kulturní Pavlína Bohatá
Předseda komise veřejného pořádku Bedřich Bezděčný
Předseda komise pro práci s mládeží Ladislav Vrbský