Složení zastupitelstva

Starosta Milan Jícha
Místostarosta Martin Vízek
Předsedkyně kontrolního výboru Ilona Ferešová
Předseda finančního výboru Petr Drábek
Předseda komise životního prostředí Jiří Březina
Předsedkyně komise výboru pro občanské
záležitosti
Alena Machková
2.  Místostarosta Pavlína Bohatá
Předseda komise veřejného pořádku Bedřich Bezděčný
Předseda komise pro práci s mládeží Ladislav Vrbský