Prohlášení o přístupnopsti webových stránek

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Obec Dobřichov se zavazujek přístupnění své webové stránky www.dobrichov.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikacía se změnou zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně veškerých dalších zákonů, ve změně pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.dobrichov.cz

Struktura informací

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný i v alternativních prohlížečích ( Opera, Firefox, Mozilla, GoogleChrome, Safari…).

Webové stránky jsou rozděleny na Stránky a Příspěvky.

– Stránky se používají na samostatný obsah, nachází se na pravé straně web. stránek.

– Příspěvky se používají na novinky, události v obci a jiné…, nachází se na pravé straně webu pod menu,, Stránky,,

– Vzhled webu je dán nainstalovanou šablonou, která má možnost zobrazit na titulní stránce barevný pruh, na kterém se např. mohou objevit Teď nejdůležitější informace.

K dispozici je také i vyhledávací formulář..

Přístupnost obsahu

Na našem webu jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Wiever a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečíchje integrována aplikace jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 08. 06. 2020

Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 08. 06. 2020

Zpětná vazba

Obec Dobřichov má za cíl, aby jim spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti ( vnímatelnost, ovladatelnost,srozumitelnost a stabilita). Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazování těchto stránek, stejně jako dotazy návrhy nebo připomínky týkající se těchto stránek můžete zaslat na adresu – kontakt je:

Obec Dobřichov

Dobřichov 206

289 11 Pečky

e-mail: obec@dobrichov.cz

telefon: 321 785 308

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nabo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte orgán pro prosazování práva

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz