Potřebujete sociální poradenství? Ocitli jste se v nepříznivé sociální situaci?

Potřebujete sociální poradenství?

Ocetli jste se v nepříznivé sociální situaci?

Nabízíme

Ambulantní a terénní sociální práci v obci Kolín a na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností

jsme tu například pro

 

osoby se zdravotním postižením

osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby

oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí

osoby žijící v sociálním vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožené

osoby ohrožené rizikovým způsobem života