Úřední deska 2016

Dokumenty, zveřejněné na úřední desce v roce 2016:

Finanční úřad – informace pro občany

Oznámení veřejnou vyhláškou – přechodná úprava dopravního značení z důvodu pokládání kabelů nízkého napětí

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí v Pečeckém regionu za rok 2015

Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu obce Ratenice

Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Čechy – informace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Pečecký region č. 1/2016

Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu obce Dobřichov

Závěrečný účet za rok 2015, zpráva o přezkoumání hospodaření obce

Žádost o přezkum žádosti o dotaci na výstavbu mateřské školy

Oznámení lhůty a místa, kde vlastníci lesů v zařizovacím obvodu Kolín obdrží lesní hospodářskou osnovu

Obecně závazná vyhláška obce Dobřichov č. 1/2016 o nočním klidu

Oznámení o době a místě konání voleb do Středočeského krajského zastupitelstva

Výsledky voleb do Středočeského krajského zastupitelstva v roce 2016

Veřejná vyhláška – odchylný postup pro usmrcování kormorána velikého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany jiných volně žijících živočichů na území Středočeského kraje

Návrh rozpočtu Dobrovolného Svazku Obcí pro rok 2017

Vyhláška – přechodná úprava dopravního značení z důvodu stavby vodovodu

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Pečecký region č. 2/2016

Výběrové řízení za pozici ředitele / ředitelky Mateřské školy Dobřichov

rozpocet schvaleny 1

vydaje

rozpocet 2

rozp. vydaje 3

rozp. vydaje 4

rozp. vydaje 5