Úřední deska 2017


Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 - 2020 - obce - schválený vyvěšeno: 22.12.2017 strednedoby vyhled rozpoctu 2018-2020 schvaleny     Rozpočtové opatření č. 12/2017 vyvěšeno: 22.12.2017 rozpoctove opatreni c 12   Rozpočet obce - 2018 schválený vyvěšeno: 22.12.2017 Rozpocet 2018 schvaleny   Záměr obce Dobřichov vyvěšeno: 22. 12. 2017          …

Úřední deska 2016


Dokumenty, zveřejněné na úřední desce v roce 2016: Finanční úřad - informace pro občany Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava dopravního značení z důvodu pokládání kabelů nízkého napětí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí v Pečeckém regionu za rok 2015 Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu obce Ratenice Program zlepšování…

Úřední deska 2015


Dokumenty, zveřejněné na úřední desce v roce 2015: Rozpočet obce Dobřichov pro rok 2015 Závěrečný účet obce Dobřichov za rok 2014 Opatření - Omezení nakládání s povrchovými vodami Nařízení Středočeského kraje - Požární ochrana v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů Územní rozhodnutí - kanalizace Dobřichov Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu…

Úřední deska 2014


Dokumenty, zveřejněné na úřední desce v roce 2014: Závěrečný účet Pečeckého regionu DSO za rok 2013 Volby do obecního zastupitelstva - oznámení o místě a času konání zapis c 2 18 11 2014 Výsledky voleb do Senátu konané 10. - 11. října 2014 Výsledky voleb do Obecního zastupitelstva konané 10.…

Úřední deska 2013


Dokumenty, zveřejněné na úřední desce v roce 2013: Oznámení 4.1.2013 Výsledky prvního kola volby prezidenta České republiky Závěrečný účet za rok 2012 Vodovod Dobřichov Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veřejná zakázka - Technický dozor investice - Revitalizace skládky v obci Dobřichov Dražební vyhláška Výzva k podání nabídky - Generální…