Složení zastupitelstva

Starosta Milan Jícha
Místostarostka Ludmila Sedláková
Předsedkyně kontrolního výboru Ilona Ferešová
Předseda finančního výboru Petr Drábek
Předseda komise životního prostředí Jiří Březina
Předsedkyně komise sboru občanské
sounáležitosti
Alena Machková
Předseda komise pro věci majetkové Karel Harapes
Předseda komise veřejného pořádku Martin Vízek
Předseda komise pro práci s mládeží Bedřich Bezděčný