Povinné informace

Název

Obec Dobřichov

Důvod a způsob založení

Obec Dobřichov vznikla podle zákona č, 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva.

Obec vykonává svoje funkce a podle zákona č. 180/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. „Obec“ (psáno s velkým počátečním písmenem) je v tomto slova smyslu právnickou osobou. To znamená, že vše, co se týká majetku obce (smlouvy, faktury, vlastnictví nemovitostí,…) se vztahuje k Obci.

Obecní úřad není právnickou osobou, jedná se o úřad obce a tvoří jej starosta, místostarosta a zaměstnanci obce, zařazení do OÚ.

Obecní úřad provádí výkon státní správy (správní rozhodnutí a správní úkony) a samosprávy.

Organizační struktura

Samospráva

Zastupitelstvo – 9 členů

Státní správa

Milan Jícha – starosta

Martin Vízek – místostarosta

Kontaktní spojení

Obecní úřad Dobřichov
Dobřichov 206
289 11 Pečky

Telefon: 321 785 308

Email: obec@dobrichov.cz

Internetové stránky: www.dobrichov.cz

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Mgr. David Záhora, e-mail: poverenec@gepardservices.cz

,, Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností (subjektem údajů)“.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Dobřichov
Dobřichov 206
289 11 Pečky

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Dobřichov
Dobřichov 206
289 11 Pečky

Úřední hodiny

Pondělí 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Středa 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Adresa internetové stránky

www.dobrichov.cz

Bankovní spojení

KB: 10027151/0100

ČNB: 94-5711151/0710

00235342

DIČ

Obec není plátcem DPH