Mateřská škola

V listopadu 2016 začala výstavba Mateřské školy. Budova Mateřské školy  se staví  vedle Obecního úřadu. Kapacita MŠ je 25 dětí (3 – 6 let). Mateřská škola byla již zapsána do rejstříku škol a školských zařízení.

Navštivte také webové stránky MŠ Sluníčko – Dobřichov.

Návrh rozpočtu MŠ 2017

náklady               1 547 000,-

výnosy                 1 547 000,-

vyvěšeno: 7.8.2017

sejmuto: 28.8.2017

Rozpočet byl schválen 5. 9. 2017

Mateřská škola Dobřichov
rozpočet na rok 2017
501 spotřeba materiálu :         284 500,00 Kč
502 Spotřeba energie           20 000,00 Kč
512 cestovné             1 000,00 Kč
518 služby           92 500,00 Kč
521 mzdové náklady:         715 000,00 Kč
524 zák. sociální pojištění 34%         243 000,00 Kč
525 jiné ostatní náklady: Kooperativa x 0,0042             3 000,00 Kč
527 FKSP 2%           14 000,00 Kč
549 ostatní náklady z činnosti (pojistky)             4 000,00 Kč
558 náklady z DHM 3-40 tis.         170 000,00 Kč
    1 547 000,00 Kč
602 Tržby z prodeje služeb:         102 000,00 Kč
672 dotace Kraj         915 000,00 Kč
672 provozní dotace (zřizovatel)         530 000,00 Kč
    1 547 000,00 Kč

 

Návrh rozpočtu MŠ Sluníčko Dobřichov na rok 2018