Zápis č. 36 ze dne 20.6.2017


Zápis č. 36/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva, kterén se konalo dne 20.června 2017 od 19.00hodin v Obecním domě PROGRAM:1) Rozpočtové opatření č. 6/2017                        2) Závěrečný účet - přetkoumání hospodaření obce Dobřichov za rok 2016                         3)Účetní uzávěrka za rok 2016                         4) Různé 1) Rozpočtové opatření č. 6 Pan…

Tisková zpráva….


    Tisková zpráva V pondělí 31. července 2017 byla uveřejněna na portálu Vhodné uveřejnění, na profilu zadavatele Dobrovolného svazku obcí Pečecký region veřejná zakázka pro Varovný informační systém, Lokální varovný systém a podklady pro zpracování digitálních povodňových plánů pro obce DSO Pečecký region a partnery. Podmínky a podklady pro veřejnou…