Zápis č. 31/2017


Zápis č. 31/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 17. ledna 2017 od 19:00 v Obecním domě. Program: Rozpočtové opatření č.1 Pozemky církve v katastrálním území obce Dobřichov Různé 1) Rozpočtové opatření č.1/2017 Starosta předložil obecnímu zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 1/2017. Obecní zastupitelstvo jednohlasně souhlasí. 2) Pozemky…

Povodňový plán


Zde si můžete stáhnout Povodňový plán obce PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBCE DOBŘICHOV Středočeský kraj Poslední aktualizace: Únor 2014  

Archeologické naleziště Pičhora


Dobřichov-Pičhora je celoevropsky významná lokalita ze starší doby římské. V roce 1896 zde bylo dělníky při těžbě štěrku a písku pro stavbu silnice objeveno žárové pohřebiště. Výzkum následně prováděl Jan Waněk pod dohledem Josefa Ladislava Píče. Do roku 1906 bylo prozkoumáno 160 žárových hrobů, zhruba polovina popelnicových. Pohřebiště trvalo od…