Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

O B E C N Í   Ú Ř A D   V  D O B Ř I C H O V Ě

PSČ 289 11 Pečky                                                                        V Dobřichově dne 22. 09. 2017

 

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny  Parlamentu ČR konané ve dnech

  1. a 21. října 2017.

 

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

 

 

 

V souladu s § 14c odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů,

 

 

 

s v o l á v á m

 

 

první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek č. 1 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20.  a 21. října 2017. První zasedání se uskuteční dne 27. 09. 2017 v 17.00 hodin v budově Obecního úřadu se sídlem v Dobřichově čp.206.

 

 

 

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedán í je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

 

 

 

 

Milan Jícha

Starosta obce Dobřichov

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce : 22. 09. 2017

 

svolání k zasedání volební okrskové komise můžete stáhnout v pdf zde:svolani