Oznámení o místě a konání voleb

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

 

Starosta obce  D O B Ř I C H O V

 

Podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

 

o z n a m u j e :

 

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

 

v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

 

v sobotu 31. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

  1. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost Obecního úřadu, Dobřichov 206 – obřadní síň

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Dobřichov.

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

 

  1. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

  1. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

 

V Dobřichově dne 03. 10. 2017

Milan Jícha

Starosta obce

PDF zde:volby