Úřední deska 2016


Dokumenty, zveřejněné na úřední desce v roce 2016: Finanční úřad - informace pro občany Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava dopravního značení z důvodu pokládání kabelů nízkého napětí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí v Pečeckém regionu za rok 2015 Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu obce Ratenice Program zlepšování…

Úřední deska 2015


Dokumenty, zveřejněné na úřední desce v roce 2015: Rozpočet obce Dobřichov pro rok 2015 Závěrečný účet obce Dobřichov za rok 2014 Opatření - Omezení nakládání s povrchovými vodami Nařízení Středočeského kraje - Požární ochrana v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů Územní rozhodnutí - kanalizace Dobřichov Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu…

Úřední deska 2014


Dokumenty, zveřejněné na úřední desce v roce 2014: Závěrečný účet Pečeckého regionu DSO za rok 2013 Volby do obecního zastupitelstva - oznámení o místě a času konání Výsledky voleb do Senátu konané 10. - 11. října 2014 Výsledky voleb do Obecního zastupitelstva konané 10. - 11. října 2014 Oficiální výsledky…

Úřední deska 2013


Dokumenty, zveřejněné na úřední desce v roce 2013: Oznámení 4.1.2013 Výsledky prvního kola volby prezidenta České republiky Závěrečný účet za rok 2012 Vodovod Dobřichov Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veřejná zakázka - Technický dozor investice - Revitalizace skládky v obci Dobřichov Dražební vyhláška Výzva k podání nabídky - Generální…

Úřední deska 2012


Dokumenty, zveřejněné na úřední desce v roce 2012: Oznámení o zrušení živnostenského oprávnění fyzické osobě Marku Jíchovi Rozpočet obce pro rok 2012 Výzva k podání nabídek -Průzkum znečištění, analýza rizik Usnesení - Dražební vyhláška Zásady územního rozvoje Středočeského kraje Finanční úřad v Kolíně informuje veřejnost Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,…

Úřední deska 2011


Dokumenty, zveřejněné na úřední desce v roce 2011: Závěrečný účet obce Dobřichov za rok 2010 Záměr obce nabídnout k pronájmu skladové prostory Územní plán obce Dobřichov - návrh změny č.1 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Zápis č. 33/2017


Zápis č. 33/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 14. března 2017 od 19 hodin v Obecním domě.  Program: Rozpočtové opatření č. 2/2017 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dobřichov Různé 1) Rozpočtové opatření č. 2/2017 Starosta předložil Návrh rozpočtového opatření č. 2/2017. Rozpočtové opatření…

Zápis č. 32/2017


Zápis č. 32/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 7. února od 19 hodin v Obecním domě.   Program: Jmenování ředitelky Mateřské školy Dobřichov Různé 1) Jmenování ředitelky Mateřské školy Dobřichov V souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším…

Zápis č. 31/2017


Zápis č. 31/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 17. ledna 2017 od 19:00 v Obecním domě. Program: Rozpočtové opatření č.1 Pozemky církve v katastrálním území obce Dobřichov Různé 1) Rozpočtové opatření č.1/2017 Starosta předložil obecnímu zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 1/2017. Obecní zastupitelstvo jednohlasně souhlasí. 2) Pozemky…

Zápisy ze zasedání za rok 2016


Stáhněte si zápisy ze zasedání za rok 2016: Zápis ze 12. ledna 2016 Zápis z 19. ledna 2016 Zápis z 9. února 2016 Zápis z 8. března 2016 Zápis z 12. dubna 2016 Zápis z 10. května 2016 Zápis z 21. června 2016 Zápis z 12. července 2016 Zápis z…