Zápis č. 33/2017

Zápis č. 33/2017

ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 14. března 2017 od 19 hodin v Obecním domě.


 Program:

  1. Rozpočtové opatření č. 2/2017
  2. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dobřichov
  3. Různé

1) Rozpočtové opatření č. 2/2017

Starosta předložil Návrh rozpočtového opatření č. 2/2017.

Rozpočtové opatření č. 2/2017 je součástí tohoto zápisu.

Obecní zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

2) Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dobřichov

Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že při přijímání dětí do Mateřské koly Sluníčko Dobřichov bude zvýhodněn trvalý pobyt dítěte ve spádové obci Dobřichov.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně souhlasí.

3) Různé

Začínají se realizovat vodovodní přípojky k rodinným domům ve zbylé části obce, kde ještě nejsou. Termín zahájení byl 13.3.2017.

Obec dlouhou dobu vybírala zhotovitele vodovodních přípojek. Přípojky bude realizovat firma František Páv, Mrzky.

 

Usnesení č. 1/33/2017

ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 14. února 2017 od 19 hodin v Obecním domě.

Obecní zastupitelstvo po projednání

I.
SCHVALUJE

  1. Rozpočtové opatření č.2/2017, které je součástí zápisu

II.
BERE NA VĚDOMÍ

  1. Informace starosty dle zápisu

 

Usnesení č. 2/33/2017

ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 14. března 2017 od 19 hodin v Obecním domě.

Obecní zastupitelstvo po projednání

I.
SCHVALUJE

  1. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Dobřichov. Bude zvýhodněn trvalý pobyt dítěte ve spádové obci Dobřichov.

 

Zápis ze 14. března 2017 si můžete stáhnout v PDF.