Zápis č. 32/2017

Zápis č. 32/2017

ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 7. února od 19 hodin v Obecním domě.


 

Program:

  1. Jmenování ředitelky Mateřské školy Dobřichov
  2. Různé

1) Jmenování ředitelky Mateřské školy Dobřichov

V souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl starosta obce na základě výběrového řízení jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy v Dobřichově paní Hanu Peškovou s účinností od 1.8.2017.

Obecní zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

2) Různé

Starosta informoval o pokračující výstavbě Mateřské školy Dobřichov – začne se pokládat betonový panel, vyzdí se příčky a bude se pokračovat v zastřešení budovy.

Projektantka paní Alena Trnková zpracovává projekt vodovodních přípojek v ulici K lávce k jednotlivým nemovitostem. Po jejím zpracování budou občané informováni, že projekty jsou k vyzvednutí na Obecním úřadě.

 

Usnesení č. 1/32/2017

ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 7. února 2017 od 19 hodin v Obecním domě.

Obecní zastupitelstvo po projednání

I.
BERE NA VĚDOMÍ

  1. Informace starosty dle zápisu

V Dobřichově dne 9. února 2017

 

Zápis ze 7. února 2017 si můžete stáhnout v PDF.