Zápis č. 31/2017

Zápis č. 31/2017

ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 17. ledna 2017 od 19:00 v Obecním domě.


Program:

  1. Rozpočtové opatření č.1
  2. Pozemky církve v katastrálním území obce Dobřichov
  3. Různé

1) Rozpočtové opatření č.1/2017

Starosta předložil obecnímu zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 1/2017.

Obecní zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

2) Pozemky církve v katastrálním území obce Dobřichov

Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce pana Milana Jíchu jednáním s církví ohledně jejich pozemků, které byly vydány v restituci a nachází se v katastrálním území obce Dobřichov

Obecní zastupitelstvo jednohlasně souhlasí.

3) Různé

Starosta podal informace o pokračující výstavbě Mateřské školy Dobřichov. Byly dohodnuty změny ohledně stropů – místo firmy Heluz budou stropy zhotoveny firmou Goldbeck

Obec požádala Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství o provedení kolaudace hlavního vodovodního řadu v ulici Ke hřišti.

 

Zapsala: Iva Bulantová

Ověřovatelé zápisu: Bedřich Bezděčný, Ilona Ferešová

 

Usnesení č.1/31/2017

ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo 17. ledna 2017 od 19 hodin v Obecním domě.

Obecní zastupitelstvo po projednání

I.
SCHVALUJE

  1. Rozpočtové opatření č. 1/2017

II:
POVĚŘUJE

  1. Starostu jednáním s církví ohledně jejich pozemků, které se nacházejí v katastru obce Dobřichov

III:
BERE NA VĚDOMÍ

  1. Informace starosty dle zápisu

 

V Dobřichově dne 19.1.2017

Zápis ze 17. ledna 2017 si také můžete stáhnout v pdf.